ပင္စင္လစာလိုခ်င္လို႔ အသက္ ၉၁ ႏွစ္အရြယ္ရွိ အေဒၚအရင္းကို လက္ထပ္ယူခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသား

Published on November 21, 2017

အာဂ်င္တီးနားအေနာက္ေတာင္ပုိင္း၊ ရုိလန္ဒါၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ အသက္ ၂၅ ႏွစ္အရြယ္ရွိ မာယူရီကုိေအာ္စုိလာ ဆိုတဲ့အမ်ိဳးသားက အသက္ ၉၁ ႏွစ္အရြယ္ရွိ အေဒၚအရင္းျဖစ္သူကို လက္ထပ္ယူခဲ့တယ္လို႔ သိရသည္။မာယူရီဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၈ ႏွစ္ေက်ာ္ကတည္းက မိဘေတြ အိမ္ေထာင္ကြဲခဲ့လို႔ အေဒၚျဖစ္သူနဲ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေန ထုိင္လာခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အသက္ ၉၁ ႏွစ္အရြယ္အေဒၚနဲ႔ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္အတူ ေနၿပီးေနာက္မွာေတာ့ အေဒၚရဲ႕ ပုိင္ဆုိင္မႈေငြေၾကးနဲ႔ ပင္စင္လစာေတြကုိ သိမ္းပုိက္ရယူလုိတာေၾကာင့္ အေဒၚျဖစ္သူကုိ လက္ထပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

သူတို႔ လက္ထပ္ၿပီး ၁၄ လအၾကာမွာေတာ့ ဇနီးသည္အေဒၚျဖစ္သူမွာ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ပါတယ္။ ယင္းေနာက္ လူငယ္အမ်ိဳးသားက ဇနီးသည္ရဲ႕ ပင္စင္လစာေတြကုိ ပုိင္ဆုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။

သို႔ေပမယ့္ မိသားစုရင္းခ်ာ ေဆြမ်ိဳးနဲ႔ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီး ေငြေၾကးေတြကုိ သိမ္းပုိက္ရယူဖုိ႔ႀကိဳး စားမႈကို သူတုိ႔ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းက လက္မခံသလုိ၊ ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈေတြလည္းရွိခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ လူငယ္အမ်ိဳးသားကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ဇနီးသည္ပုိင္ဆုိင္မႈကုိ ရယူလုိမႈနဲ႔ တရားရံုးေတာ္ ေလွ်ာက္ထားမႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

Credit: Nang May Ei