ေက်းဇူးရွိဖူးတဲ့သူကို ေတြဖို ့ အတြက္ မိုင္ေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ကူးခတ္ျပီး ႏွစ္တိုင္းလာတဲ့ ပင္ဂြင္းေလး

Published on December 15, 2017