ကိုယ္ပိုင္ တိုက္ခန္းအသစ္ေလး မွာ မဟာပဌာန္းဆီမီးေစတီေတာ္ႀကီး ပူေဇာ္ေနတဲ့ လူၾကမ္းသရုပ္ေဆာင္ ေက်ာ္ဇင္ထြဋ္

Published on December 25, 2017