ခ်စ္သူေတြ ေပ်ာ္ရႊင္ရတဲ့ V DAY မွာ ရင့္နင့္ဖြယ္ ရာ အျဖစ္ဆိုးနဲ႔ ၾကံဳခဲ့ရတဲ့ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းခေလး 😭

Published on February 17, 2018