အပ်ိဴစင္တစ္ေယာက္ရဲ႕ည

Published on October 21, 2017

                            မွတ္ခ်က္ / ပံုနဲ႔မသက္ဆိုင္ပါ

[ 18 နွစ္ျပည့္မွ ဖတ္ရန္ ]က်မ အိပ္ေပ်ာ္လုလု အခ်ိန္မွာ သူေရာက္လာတယ္ တေနကုန္အလုပ္မွာ ပင္ပန္းထားေတာ့ က်မအရမ္းအိပ္ခ်င္ေနျပီ။

သူ႕ကို တြန္းလွန္ဖို႔ရာ အင္အားမရွိဘူး သူက . . . . .

က်မတစ္ကိုယ္လုးံ ေျခဆုးံ ေခါင္းဆုးံ လိုက္ၾကည့္တယ္
သူ႕လက္ေတြ ေျခေတြနဲ႕ ပြတ္သပ္က်ည္စယ္ေနတယ္
အသံကလည္း ဗလုးံပေထြးနဲ႕ ဘာေတြမွန္းလည္း
မသိပါဘူးရွင္ ။

ျပီးေတာ့ . . . . . .    .    .   .

က်မ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ တစ္ေနရာေရာက္ေတာ့ သူ …. သူ …… သူ႕ စိတ္တိုင္းက် က်မ အေသြးအသားေတြကို စားသုးံေတာ့ပါတယ္။

သူ႕လိုအင္ေတြလည္း ျပည့္ေရာ က်မကိုထားခဲ႔ျပီး  သူျပန္သြားပါေတာ့တယ္. . . ။

က်မသာ တစ္ကိုယ္တည္း နာက်င္ျပီး က်န္ခဲ႔ရတာပါ သူကိုက္သြားတဲ႕ေနရာေလးမွာ ယားက်ိက်ိေလးနဲ႕ရွင့္
အဖုေလးေတာင္က်န္ခဲ႔တယ္ ။

ဟင့္ . . . . . ဟင့္…….

ေတာ္ေတာ္ ဆိုးတဲ႕ ” ျခင္ ”

Credit – Sai Laung Hein