ေခြးသား သတ္႐ုံ ကိုဝယ္ကာ ေခြး မ်ားအား ကယ္လိုက္သျဖင့္ သန္းႂကြယ္ သူေဌး ဘ၀ မွ အေႂကြးႏြံ ထဲ နစ္သြားသူ

Published on October 24, 2017

ေခြးေပ်ာက္ လိုက္ရွာေနသည့္ ဝမ္ရီ ကို ေခြး သားသတ္႐ုံ တြင္ ၎ေခြးအား သြားရွာၾကည့္ရန္ မိတ္ေဆြတစ္ဦးက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္အႀကံျပဳခဲ့သည္။ေခြး သားသတ္႐ုံ ကို ေရာက္ေသာ္ ေခြးမ်ား မည္မၽွ ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ခံေနရ သည္ကို ေတြ႕လိုက္ရေသာအခါ ၎မွာ ထိုျမင္ကြင္းမ်ားကိုေခါင္းထဲမွ ထုတ္၍ မရေတာ့ေပ။၎က သားသတ္႐ုံ နားတြင္ ရစ္သီရစ္သီျဖင့္ တစ္ပတ္မၽွ ေနခဲ့ၿပီး သားသတ္႐ုံ လုပ္ငန္း ကို ေလ့လာခဲ့သည္။ ေခြး မ်ားရက္ရက္စက္စက္အသတ္ခံေနရ သည္ကို ကယ္တင္ရန္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းမွာ သားသတ္႐ုံကို ဝယ္လိုက္ ရန္ပင္ျဖစ္သည္ဟု ေနာက္ဆုံးတြင္ ၎ သေဘာေပါက္သြားသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ၎သည္ ေအာင္ျမင္ သည့္ သံမဏိ စက္႐ုံ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ျဖစ္ သည္။ ေခြးသားသတ္႐ုံကို ဝယ္ၿပီးေခြး ေဂဟာအျဖစ္ ေျပာင္းပစ္နိုင္ရန္အတြက္ ၎က ယြမ္ သုံးသန္း (ေဒၚလာ ၄၇၀ ၁၈၆ ) သုံးစြဲခဲ့သည္။ ယခုအခါ ၎သည္ ေခြး အသက္ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာကို ကယ္တင္နိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ေခြးေကာင္ ေရအမ်ားဆုံးအခ်ိန္ကဆိုလၽွင္ ၎၏ ေဂဟာ ၌ ေခြးေပါင္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ပင္ ရွိခဲ့သည္။ တ႐ုတ္တြင္ ေခြးသားစား ပြဲေတာ္ က်င္းပၿပီးယင္းကို လူအေျမာက္အျမားက ကန႔္ကြက္လ်က္ရွိသည္။

တစ္ခ်ိန္က သန္းျကြယ္ သူေဌး ျဖစ္ခဲ့ဖူးသူ ယန္သည္ ယခု အခါ ေခြး ေဂဟာ ကုန္က်စရိတ္ေၾကာင့္ အေႂကြးပင္တင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ေငြသား အကူအညီကို ၎က လက္မခံေသာ္လည္း ေဂဟာ အတြက္လိုအပ္သည့္ပစၥည္းမ်ား လွူဒါန္းျခင္းႏွင့္ ၎ေခြး ေဂဟာ မွ ေခြး ကို ယူကာ ေမြးျခင္းမ်ိဳးကိုကား ၎က လက္ ခံသည္။

Credit: Pyi Myanmar