ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ၀ိုင္းဖဲြ႕၍ အရက္ေသစာ ေသာက္စားမူးယစ္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးအေရးယူ

Published on October 31, 2017

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖဲြ႕အေနျဖင့္ လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ မႈခင္းႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ မႈခင္းက်ဆင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ျပည္သူမ်ားစိတ္ေအးခ်မ္းေျမ့စြာျဖင့္ လူမႈကိစၥမ်ားအဆင္ေျပစြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ လူစည္ကားရာ ပန္းၿခံမ်ား၊ လမ္းဆံုလမ္းခြမ်ား၊ တံတားမ်ားႏွင့္ လူသြားစႀကၤန္မ်ားေပၚတို႔တြင္ ၀ိုင္းဖဲြ႕၍ အရက္ေသစာေသာက္စားမူးယစ္သူမ်ားကို နယ္ေျမခံရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ား၊ လံုၿခံဳေရးရဲတပ္ဖဲြ႕ခဲြမ်ားမွတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕မ်ားပူးေပါင္း၍ အသိပညာေပးျခင္းလုပ္ငန္းကို ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ ပညာေပးကာလ တစ္လသတ္မွတ္၍ လိုက္လံေဟာေျပာပညာေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ပညာေပးကာလတစ္လျပည့္ ေျမာက္သည့္ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ရက္ေန႔တြင္ ယင္းကဲ့သို႔ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္
၀ိုင္းဖဲြ႕ကာ အရက္ေသစာေသာက္စားမူးယစ္သူမ်ားကို အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ား၊ လံုၿခံဳေရးရဲတပ္ဖဲြ႕ခဲြမွ ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕မ်ားပူးေပါင္း၍ အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အရက္ေသစာေသာက္စားသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးခဲ့ရာ အေရွ႕ပုိင္းခရိုင္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းမွ (၉)ဦး၊ အေနာက္ပိုင္းခရိုင္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းမွ (၇၁)ဦး၊ ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား အတြင္းမွ (၂၈)ဦးတို႔အား ရန္ကုန္ရဲအက္ဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖဲြ႕အေနျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ေနရာမ်ား၌ အရက္ေသစာေသာက္စားသူ စုစုေပါင္းလူငယ္(၁၀၈)ဦးတို႔အား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ရဲစခန္းမ်ားတြင္ အမႈစုစုေပါင္း(၃၉)မႈျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Yangon Police