မံုရြာျမိဳ႕နယ္ ေလယဥ္တီထြင္တဲ႔ ညီငယ္ ေက်ာ္ဇင္ဝင္း ေလယဥ္အား စမ္းသပ္ျပတဲ့ရုပ္သံ

Published on November 4, 2017

မံုရြာျမိဳ႕နယ္ကြ်န္းႀကီးရြာ ေလယဥ္တီထြင္တဲ႔ ညီငယ္ေက်ာ္ဇင္ဝင္း ၁၉ နွစ္ ေလယဥ္ ပ်ံသန္းခြင့္ရဖို႔ နိုင္ငံေတာ္ခြင့္ျပဳမိန္႕ေစာင့္ေမ်ွာ္ရင္း

သတင္းမီဒီယာေတြကိုေျမျပင္မွာ အနည္းငယ္စမ္းသပ္ျပခဲ႔ပါတယ္

ညီငယ္ကေတာ့ သတင္းသမားေတြကို ယံုႀကည္မွဳ႕အျပည့္နဲ႔ ရဲရဲႀကီးအာမခံတယ္လို႔ေျပာပါတယ္

ကြ်န္းႀကီးရြာနဲ႔ မံုရြာျမိဳ႕ အကြာအေဝး ၆ မိုင္ကို ၅မိနစ္နဲ႔အေရာက္ေမာင္းပါ့မယ္ လို႔ေျပာပါတယ္ ေမာင္းသူမဲ႔ေလယဥ္

အေသးစားကိုလည္း controlနဲ႔ထိန္းခ်ဳပ္ ပ်ံသန္းျပခဲ႔ပါတယ္

ညီငယ္ရဲ႕တီထြင္မွဳ႕ကိုေလးစားပါတယ္ ေအာင္ျမင္ပါေစ

ေဒါင္းတမာန္