မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ထူးျခားသည့္ ျဖစ္ရပ္ တစ္ခု

Published on November 13, 2017

“မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္ႀကီး”-႐ွမ္းျပည္နယ္ အေ႐ွ႕ပိုင္း,မုိင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕အနီး သု၀ဏၰသွ်ံ ေတာင္ေပၚ သီတင္းသံုးစဥ္က ထူးျခား ျဖစ္စဥ္ ပါ။ဆရာေတာ္ႀကီးသီတင္းသံုးရာ သု၀ဏၰသွ်ံ ေတာင္မွ ပေလာင္တိုင္းရင္းသား ရြာထိ ေန႔စဥ္ဆြမ္းခံၾကြေတာ္မူပါတယ္။

ပံုမွန္ (၁၀း၃၀)နာရီ ၾကြျပီး (၁၁)နာရီ ျပန္ေရာက္ေတာ္မူပါတယ္။ထို သု၀ဏၰသ်ံေတာင္မွ ပေလာင္ရြာထိ လမ္းေလ်ွာက္ပါက အသြား(၃) နာရီအျပန္(၃) နာရီေက်ာ္ ၾကာျမင့္တာပါ။

အျပန္ဆိုလ်ွင္ ေတာင္ေပၚ ေတာင္တက္ လမ္းျဖစ္လို႔ ေတာင္ေျခမွ ေတာင္ေပၚအထိ (၁)နာရီနီးပါးတက္ရပါတယ္။

အသြား/အျပန္- (၆)နာရီေက်ာ္ ေတာင္ေပၚလမ္း ခရီး ကို မိနစ္(၃၀)[နာရီဝက္] ျဖင့္ ဆြမ္းခံၾကြသည္ဆိုေသာ သတင္း ေၾကာင့္ ထိုစဥ္ထဲက “ရဟႏ ၱာ”လို႔သမုတ္ၾကသျဖင့္

ေက်ာ္ၾကားေတာ္မူပါတယ္။

ပေလာင္တိုင္းရင္းသားရြာမွ ပေလာင္လူမ်ိဳးမ်ားက မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ ဆရာေတာ္ႀကီးကို ယေန႔ ခ်ိန္ထိ #သူတို႔ဘုရားသခင္ လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။

ပေလာင္လူမ်ိဳးမ်ား က ဆရာေတာ္ႀကီးကို,

-ဘာေၾကာင့္ ၾကည္ညိဳ ၾကတာလဲ?

-ဘာလို႔ ဘုရား လို႔ ေျပာၾကတာလဲ?

ေမး ျမန္း စံုစမ္းၾကည့္ ေသာအခါမွာ-

-သူတို႔ ရြာနားက ေတာင္က်ေခ်ာင္းေရဟာ မိုးတြင္း မိုးႀကီးခ်ိန္ဆိုလ်ွင္,က်ဲြေတာင္ ေရမကူးရဲပါဘူးတဲ့။ေရကူးလ်ွင္ ေရစီးသန္ လို႔ အသက္႐ွင္တာ မရိွပါဘူးတဲ့။

-ထို ေခ်ာင္းေရေပၚကေန ဆရာေတာ္ႀကီးက လမ္းေလ်ွာက္ ၾကြသြားတာကို တစ္ရြာလံုး ျမင္ေတြ႔ရာကေန ဆရာေတာ္ႀကီးကို “သူတို႔ရဲ႕ဘုရား” လို႔ ယံုၾကည္ၿပီး

ဆြမ္းေလာင္းလႉၾကတာပါတဲ့။ထိုကဲ့သို႔ ေက်ာ္ၾကားမႈမ်ား ေၾကာင့္ စစ္အစိုးရလက္ထက္ ေထာက္လွမ္းေရးစစ္တပ္မွ လာ၍ ေထာက္လွမ္းသည္အထိျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။

ေထာက္လွမ္းေရးစစ္တပ္မွ စစ္သားမ်ားဟာ သု၀ဏၰသ်ံ ေတာင္ေပၚမွ စ၍ ပေလာင္ရြာထိ (၁)မိုင္ျခား စစ္သားမ်ားထားၿပီး ဆြမ္းခံခ်ိန္ကို ေစာင့္ၾကည့္ ရာမွာ –

ဆရာေတာ္ႀကီးေတာင္ေပၚမွ စ၍ ဆင္းခ်ိန္ (၁၀း၃၀) နာရီ ျဖစ္ေၾကာင္းေ၀ၚကီ ေတာ္ကီ စက္မ်ားျဖင့္ဆက္သြယ္၍ ေတာင္ ေအာက္ ပေလာင္ရြာရိွ စစ္သားမ်ားထံ

ဆက္သြယ္ပါတယ္။ထို ပေလာင္ရြာတစ္ေလ်ွာက္လံုး လမ္းမွ အေစာင့္ စစ္သားမ်ားကလည္း ဆရာေတာ္ႀကီးကို ေတြ႔ခ်ိန္ (၁၀း၃၀)နာရီသာျဖစ္ေနပါတယ္တဲ့။

ဆရာေတာ္ႀကီး က ပေလာင္ရြာ ဆြမ္းခံခ်ိန္ နာရီ၀က္ [မိနစ္(၃၀)]သာ ၾကာျမင့္ၿပီး-အသြား/အျပန္ ခရီးၾကာျမင့္ ခ်ိန္ ဟာပေလာင္ရြာမွ (၁၁)နာရီျပန္ၾကြလ်ွင္

(၁၁)နာရီေတာင္ေပၚေက်ာင္းသုိ႔ ျပန္ေရာက္သည္မွာထူးျခားေနပါတယ္။

ဆရာေတာ္ျပန္ႂကြရာ တစ္မိုင္ျခားေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ စစ္သားတိုင္းကလည္း ဆရာေတာ္ႀကီးကို ေတြ႔ျမင္ခ်ိန္ဟာ တစ္ခ်ိန္တည္းသာျဖစ္ေနျပန္တာလည္း ထူးျခားမႈ ေနပါတယ္။

ေထာက္လွမ္းေရး စစ္တပ္မွ ဆရာေတာ္ႀကီးအား,တာ၀န္အရ ေစာင့္ၾကည့္ရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္းေလ်ွာက္ထား, ေတာင္းပန္ၿပီး-

ဆရာေတာ္ႀကီးအား-ေအးခ်မ္းစြာ သီတင္းသံုး ပါရန္ႏွင့္ လိုအပ္သည္မ်ားကို လႈူဒါန္းမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေလ်ွာက္ထား ေသာ္လည္း,

ဆရာေတာ္ႀကီးဟာ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ႐ွမ္းျပည္နယ္ အေ႐ွ႕ ပိုင္း, မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕အနီး သု၀ဏၰသ်ံေတာင္မွ ႐ုတ္တရက္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီး-ႏွစ္ေပါင္းအေတာ္ၾကာမွ

႐ွမ္းျပည္နယ္ ,ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွာ ျပန္လည္၍ ေပၚထြက္ဖူးေတြ႔ခြင့္ ရခဲ့သည္ လို႔ သိရပါတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္-ကံထူး၍ ၾကံဳခိုက္မွာ လႉဒါန္းဦးခိုက္လိုက္ၾကပါကုန္ေလာ့။

ကြၽန္ုပ္ သည္လည္း ကံေကာင္းစြာ အနီးကပ္ ဖူးေမ်ွာ္ဖူးပါသည္။

Credit By-ေတာရ အ႐ွင္-Ashin Zana Pati / ဓမၼနဒီ