ၾကားသိရသမွ် 

ေလးစားပါတယ္ သမီးရယ္ေလးစားပါတယ္ သမီးရယ္

သမီးရဲ႕ခင္ပြန္းစစ္သားေလး တု္ိက္ပဲြမွာက်ဆုံးခဲ႕ရင္ အိမ္ေထာင္သည္လုိင္း

ခန္းကေန ၃ လအတြင္းဖယ္ေပးရမယ္ဆုိတာ

သိသိျကီးနဲ႕ လက္တြဲရဲတဲ႕ သမီးရဲ႕စိတ္ဓါတ္နဲ႕ ေလးစားပါတယ္။

အသက္ရွင္ေနေသးျပီး ဘီလ်ံနာျဖစ္ေနတဲ႕

စစ္ဗုိလ္ခ်ဴ ပ္ေတြ တစ္လကုိ သိန္းတစ္ရာ

သိန္း၅၀ ေထာက္ပံ႕ေျကးရျပီး စစ္သားေတြ

က်ဆုံးခဲ႕ရင္ တစ္လကုိ ေသာင္းဂဏန္း

ေလာက္သာ ေထာက္ပံ႕ေျကးရတာကုိသိသိ

ျကီးနဲ႕လက္တြဲရဲတဲ႕သမီးရဲ႕စိတ္ဓါတ္ကုိေလးစားပါတယ္။

တုိင္းျပည္ကုိ ခ်စ္တာခ်င္းတူေပမဲ႕ ခံစားရတာ

ျခင္းက ကြာျခားတာကုိသိသိျကီးနဲ႕လက္တြဲရဲ

တဲ႕ သမီးရဲ႕စိတ္ဓါတ္ကုိေလးစားပါတယ္။

ဗုိလ္ခ်ဴ ပ္သားသမီးေျမးေတြနုိင္ငံျခားမွာေက်ာင္းသြား

တက္ေနစဥ္မွာ သမီးရဲ႕ေမြးဖါြးလာမဲ႕သားသမီးအတြက္ က်ဴ ရွင္ထားရဖုိ႕ ေျပာင္းဖူးျပဳပ္ေရာင္းစားေနရတဲ႕

စိတ္ဓါတ္ကုိေလးစားပါတယ္။

အသက္ အာမခံေျကးဆုိတာ ဘာမွန္းမသိ

ကရုဏာေျကးသာ ေမ်ွာ္ကုိးလုိ႕ရတာကုိသိသိ

ျကီးနဲ႕လက္တြဲရဲတဲ႕စိတ္ဓါတ္ကုိလည္းေလးစားရျပန္တယ္။

သမီးရဲ႕ခင္ပြန္းအသက္ရွင္စဥ္ အိမ္ေထာင္

သည္လုိင္းခန္းက်ဥ္းက် ဥ္းေလးမွာ မြန္းသိပ္စြါ

ေနရေပမဲ႕ လင့္တစ္မ်က္နွာ တရြာပင္မက

တစ္ကမၻာလုိ႕ေတာင္ထင္ေနတဲ႕သမီးရဲ႕စိတ္ဓါတ္ကုိ ေလးစားပါတယ္။

အားမငယ္ပါနဲ႕ သမီးရယ္ ဦးပုိင္ကုမၸဏီ

က စစ္သားေတြအတြက္ရည္ရြယ္ျပီးဖြင့္ထား

တာပါ စစ္သားတစ္ဦးအတြက္အနည္ဆုံး

သိန္းတစ္ေထာင္ေလာက္ရနုိင္တယ္ တဲ႕။

သြားျပီးအကူညီေတာင္းျကည့္ေပါ့ကြယ္။

သူတုိ႕လည္း ဗုဒၶရဲ႕ သားတပည့္ေတြဘဲစာနာစိတ္ေတာ့ ရွိမွာပါ။

Credit – ေတ ဇ ေအာင္

 

Related posts

Leave a Comment